Styrelsen

GF Stockholmsflickorna styrelse

Gymnastikföreningen Stockholmsflickorna (GFS) har en engagerad styrelse som består av ledare, gymnaster och föräldrar. Styrelsens uppgift är att arbeta för gymnasterna. Kontakta valberedningen om du är intresserad av styrelsen och dess arbete.

 

Ordförande

Annika Gunnarsson - ordf@stockholmsflickorna.se

 

Ledamöter

Ingrid Edmar - kassor@stockholmsflickorna.se

Amanda Dahl

Tobias Hedström

Martin Widenheim

Fredrika Öberg

 

Suppleanter

Linda Larsson

 

Valberedning

Emilia Tolonen - Ordförande  - emilia.paulina.tolonen@gmail.com

Tora Wedin

GFS är en ideell förening med syfte att sprida rörelseglädje i god kamratanda enligt föreningens stadgar (§ 1). 

 

Föreningen håller årsmöte i oktober/november.

placeholder