Styrelsen

GF Stockholmsflickorna styrelse

Gymnastikföreningen Stockholmsflickorna (GFS) har en engagerad styrelse som består av ledare, gymnaster och föräldrar. Styrelsens uppgift är att arbeta för gymnasterna. Kontakta valberedningen (mildred.axelsson@gmail.com) om du är intresserad av styrelsen och dess arbete.

 

Ordförande

Miriam Åkesson - ordf@stockholmsflickorna.se

 

Ledamöter

Ingrid Edmar - kassor@stockholmsflickorna.se

Amanda Dahl

Annika Gunnarsson

Josefine Pettersson

 

Suppleanter

Mårten Cronander

 

Valberedning

Mildred Axelsson - Ordförande (mildred.axelsson@gmail.com)

Emilia Tolonen

GFS är en ideell förening med syfte att sprida rörelseglädje i god kamratanda enligt föreningens stadgar (§ 1). 

 

Föreningen håller årsmöte i oktober/november.

placeholder