Dräkt och boll

Dräkt köps hos Prima Salto under "Mitt föreningssortiment" på deras hemsida:

Här beställer man enkelt dräkten "Cadence" och den skickas till din hemadress. Rabattkoden är 1673.

Boll köps via din ledare eller på terminsavslutningarna. Kontakta ledaren redan vid terminsstart så får ni bollen så fort som möjligt. Bollen kostar 250kr/styck.

Pengarna sätts antingen in på vårt plusgiro konto eller swishas: 

Plusgiro: 15 42 68-7. Ange gymnastens namn, grupp och vad för föreningsartikel ni köpt. (=Namn_Skola_Artikel), t.ex. Anna Andersson_Eira_boll.

Swish-nummer: 1230188326. Ange gymnastens namn, grupp och vad för föreningsartikel ni köpt. (=Namn_Skola_Artikel), t.ex. Anna Andersson_Eira_boll.

placeholder