Terminsavgifter

Terminsavgift:

Seniorerna - 1300kr/termin eller möjlighet till drop in – 150kr/gång (betalas via swish)

Uppvisningsgruppen - 1500kr/termin

Juniorer - 1300kr/termin

Grund (inklusive Förberedande Juniorer) -  1200kr/termin

 

Medlemsavgift:

150 kr/år. Betalas alltid som ny gymnast, därefter betalas den varje hösttermin.

 

Pengarna sätts antingen in på vårt plusgiro konto eller swishas: 

Plusgiro: 15 42 68-7. Ange gymnastens namn, grupp och startid på inbetalningen. (=Namn_Skola_Starttid), t.ex. Anna Andersson_Eira_17.00.

Swish-nummer: 1230188326. Ange gymnastens namn, grupp och startid på inbetalningen. (=Namn_Skola_Starttid), t.ex. Anna Andersson_Eira_17.00.

 

placeholder