Behandling av personuppgifter

GF Stockholmsflickorna är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Föreningens medlemsregister
Föreningen använder Riksidrottsförbundets datasystem IdrottOnline för sitt medlemsregister. Riksidrottsförbundet ansvarar för att de funktioner som föreningen nyttjar i IdrottOnline efterlever
kraven i dataskyddsförordningen.

 

För alla medlemmar registreras för- och efternamn, postadress, mejladress och mobilnummer. För gymnaster och ledare registreras också personnummer och uppgifter om vårdnadshavare (för
gymnaster under 18 år) eller kontaktperson.

 

Medlemmar bör informera föreningen snarast möjligt om ändringar av postadress, mejladress eller
mobilnummer.

 

Uppgifterna i medlemsregistret sparas i två år från den termin som medlemsavgiften senast har
betalats in, om medlemmen inte har anmält skriftligen att den önskar träda ur föreningen (GFS Stadgar, 2 kap. 4 § andra stycket).

 

Föreningens behandling av personuppgifter
Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet, t.ex. namn, adress, födelsedata och personnummer, men även bilder och filmer. Med
behandling avses i princip allt som görs med en personuppgift, t.ex. insamling, lagring, utskrift och
publicering på hemsida och sociala medier.

 

Genom medlemskapet godkänner medlemmen (vårdnadshavare) att föreningen får behandla personuppgifter för att bedriva gymnastikverksamhet på ett ändamålsenligt sätt (GFS Stadgar, 2 kap. 2 § punkt 3). På denna grund behandlar föreningen personuppgifter i huvudsak för att

 

- skapa ett medlemsregister

- skicka ut information till sina medlemmar

- bilda träningsgrupper och registrera närvaro

- anmäla deltagare i föreningens läger och uppvisningar nationellt och internationellt

- informera om verksamheten på föreningens hemsida och sociala medier

- registrera att termins-, medlems- och deltagaravgifter har betalats

- söka statligt och kommunalt aktivitetsstöd för sin verksamhet

- söka andra bidrag, t.ex. för utbildning

- anmäla deltagare i utbildningar

- utbetala ersättningar, t.ex. ledararvoden

- rapportera medlemsstatistik till Svenska Gymnastikförbundet.

 

Medlem (vårdnadshavare) som vill invända mot att vissa bilder eller filmer används ska kontaktaföreningen via mejl till ordf@stockholmsflickorna.se.

placeholder