Stöd Stockholmsflickorna

Föräldrahjälp
Vi är tacksamma för all föräldrahjälp vi kan få både inför och i samband med föreningens olika aktiviteter, framför allt terminsavslutningarna (biljett-, kaffe-, lotteriförsäljning, etc.) men även andra uppvisningar och träningsläger. Mejla en rad till föreningensordförande ordf@stockholmsflickorna.se om du kan hjälpa till (eller anmäl dig på plats).

Uppvisningstillfällen
Vi vill gärna visa upp vår verksamhet och våra duktiga gymnaster vill gärna visa vad de kan – har du förslag på ett uppvisningstillfälle, hör av dig till föreningens ordförande ordf@stockholsmflickorna.se.

Sponsor
Föreningen är intresserad av att finna sponsorer för sin verksamhet (ekonomiskt eller annat stöd). Kontakta föreningens ordförande ordf@stockholmsflickorna.se om du har förslag på potentiella sponsorer eller själv vill diskutera en sådan möjlighet.

Bollkompis
Eftersom vi är en ideell förening behöver vi allt stöd vi kan få. Ett sätt att stödja oss är att vara stödmedlem, en s.k. Bollkompis, och det blir man genom att betala in 150 kronor per år.

Pengarna går direkt in i föreningens plånbok som bl.a. används till träningsläger, subventionering av föreningsartiklar, lokalhyror och uppvisningar.

Pengarna sätts in på vårt Plusgiro 15 42 68-7,
glöm inte att uppge ordet ”Bollkompis” och ditt namn!

Kanske vill faster, morbror, syrran eller morfar bli Bollkompis? Fråga runt hos släkt och vänner!

Tack för ditt bidrag!

placeholder